فروش عمده مخزن پلی اتیلن کرمان

مخزن پلی اتیلن کرمان یکی از بهترین مخازن پلیمری تولید شده بوده که به سبب تولید از مواد اولیه نو و عدم استفاده از پلاستیک غیر بهداشتی و همچنین دارا بودن خاصیت ضد خوردگی دارای دوام بسیار زیادی بوده و می تواند مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار گیرد.

فروش عمده مخزن پلی اتیلن

فروش مخزن پلی اتیلن برای کاربردهای زیادی صورت می گیرد از جمله:

  • نگهداری مایعات در فضای سر پوشیده
  • نگهداری مواد شیمیایی
  • نگهداری سموم کشاورزی

نگهداری فراورده های نفتی
اما فروش عمده این مخازن پلی اتیلن برای نگهداری آب انجام می شود.

مخزن پلی اتیلن کرمان

مخزن پلی اتیلن کرمان نیز مانند سایر مخازن تولید شده از این جنس دارای مزیت های بسیار زیادی می باشند.
مخزن پلی اتیلن کرماناگر بخواهیم چند نمونه از این خصوصیات و یا مزیت ها را عنوان کنیم می توانیم به موراد زیر اشاره نماییم.

  • این مخازن به هیچ عنوان نشت نمی کنند
  • مخازن پلی اتیلن نصب بسیار آسانی دارند
  • تولید این مخازن به شکل های متنوع صورت می گیرد
  • در صنایع و حتی منازل مسکونی می توانند استفاده شوند
  • برای استفاده در تمامی مناطق سردسیر و گرمسیر مناسب می باشند.

مخزن پلی اتیلن کرمان

انواع مخزن پلی اتیلن

1) مخزن پلی اتیلن تک لایه
این مخزن تک لایه هم می تواند به هر رنگی طبق سفارش مشتری تولید شود و حتی بی رنگ هم می تواند باشد.
2) مخزن پلی اتیلن دو لایه
مخزن پلی اتیلن دو لایه دارای لایه بیرونی رنگی بوده و لایه داخلی آن سفید رنگ و یا بی رنگ می باشد.
به سبب وجود این لایه رنگی در بیرون مخزن، نور کمتری به درون آن نفوذ می کند.
3) مخزن پلی اتیلن سه لایه
برای تولید مخزن پلی اتیلن سه لایه، معمولاً لایه داخلی و بیرونی آن را به رنگ سفید تولید می کنند و لایه میانی آن دو را به رنگ مشکی تعبیه می نمایند.
این لایه میانی مشکی از نفوذ نور خورشید به داخل مخزن جلوگیری می کند.

3

تماس با ما