مخازن پلی اتیلن افقی اصفهان

مخازن پلی اتیلن افقی امسال در استان اصفهان با استقبال ویژه ای رو به رو شده است.

با توجه به شرایط ویژه که امسال در استان اصفهان به وجود آمده است، ساکنین این استان را با معضل کم آبی رو به رو کرده است.

درنتیجه نیاز به مخازن پلی اتیلن بیش از پیش مورد نیاز می باشد.

مخازن پلی اتیلن سه لایه با حفظ طعم طبیعی آب برای مواقع قطع شدن آب آشامیدنی شهری می باشد.

با وجود مخازن پلی اتیلن سه لایه می توان شرایط سخت کم آبی و بی آبی را جبران کرد.

یک نمونه از شکل های مخازن پلی اتیلن، مخازن افقی می باشند.

مخازن پلی اتیلن افقی در مکان هایی با ارتفاع کم و مسقف قابل استفاده می باشد.

مخازن پلی اتیلن افقی در ابعاد زیر قابل عرضه می باشد:

100، 250، 300، 500، 600، 1000، 1200، 1500، 2000، 3000 و 5000 لیتری

تماس با ما