کارخانجات منبع آب

کارخانجات منبع آب طبرستان در شیراز

کارخانجات منبع آب طبرستان در شیراز با هدف تامین مناسب بازار فراورد های مرتبط با پلی اتیلن با قدمتی بیش از 20 سال در این منطقه از کشورمان شروع به کار نمود و با ب

بیشتر بخوانید
Call Now Button